-
Momsloven

 

-

MOMSLOVEN

Hvem er momspligtig?

Momspligtige personer og momspligtige selskaber er sådanne, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Hvornår skal der betales moms?

Der skal betales moms af varer og ydelser, som leveres i Danmark (udgående moms). Derudover skal der betales moms af varer, som udtages af virksomheden til privat brug.

Hvilke varer og ydelser er fritaget for moms?

En række forskellige varer og ydelser er fritaget for moms. Det drejer sig bl.a. om:

  •  Forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed
  • Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, herunder ydelser i forbindelse med sådan virksomhed, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere
  • Långivning og formidling af lån samt långivers forvaltning af egne udlån
  • Frimærker leveret til pålydende værdi, som kan anvendes til frankering her i landet, stempelmærker og lignende værdimærker
  • Personbefordring. Fritagelsen omfatter dog ikke anden erhvervsmæssig passagerkørsel med bus end rutekørsel.

Hvornår kan man fradrage moms?

Momsregistrede virksomheder får refunderet moms, som er pålagt varer og ydelser, som virksomheden erhverver (indgående moms).

 Såfremt varer og ydelser anvendes både til erhvervsmæssige og private formål, kan der kun refunderes moms svarende til den erhvervsmæssige anvendelse.

Momssatsen

Momssatsen er på 25%.

-
-

Såfremt du/I overvejer at starte en virksomhed, skal du overveje om du selv vil stifte et selskab og benytte standarddokumenter. Standarddoukemter til stiftelse af selskab kan købes , b.la. hos Dokumenter ApS.

Hvis du istedet vil have professionel hjælp via en advokat, har SelskabsAdvokaterne bred erfaring og kan rådgive ved opstart af virksomhed, herunder om moms. Ring til SelskabsAdvokaterne på tlf. 4523 0010.

Du kan også læse mere om opstart af virksomhed her.

 

 

-